Välkommen!

Den här hemsidan tillhör Södra Brandbergens Gemensamhetsanläggning, SBG, som håller till i Haninge. Den är i första hand till för de boende här, och för hemsidans innehåll ansvarar styrelsen för föreningen. SBG består av 310 hushåll på Stora Björnens gata och Lodjurets gata.

Senaste nytt

 • 13 februari, 2020

  GÄLLER PERIODEN 191209 – 200209

  Under perioden har 31 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och motsvarande siffra under samma period 2018/19 var 39. Totalt har 171 inbrott anmälts under 2019. Motsvarande siffra 2018 var 161. Anmälningarna 2019 är fördelade på 116 villainbrott och 55 lägenhetsinbrott.

  Nyhetsbrev, Grannsamverkan, 200209

 • 11 december, 2019

  GÄLLER PERIODEN 191016 – 191208

  Under perioden har 30 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och motsvarande siffra under samma period 2018 var 26.
  Totalt har 157 inbrott anmälts i år. Motsvarande siffra 2018 var 149.
  Anmälningarna är fördelade på 107 villainbrott och 50 lägenhetsinbrott.

  Nyhetsbrev, Grannsamverkan, 191209

 • 18 oktober, 2019

  GÄLLER PERIODEN 190807 – 191015 

  Under perioden har 21 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och motsvarande siffra under samma period 2018 var 18. Totalt har 127 inbrott anmälts i år. Motsvarande siffra 2018 var 123. Anmälningarna är fördelade på 89 villainbrott och 38 lägenhetsinbrott.

  Nyhetsbrev, Grannsamverkan, 191016

 • 5 juni, 2019
  Som framgår av nyhetsbrevet är det någon/några som nattetid gått in i hus som haft olåsta eller öppnade dörrar och fönster. De signalement som har lämnats tyder på att det kan vara samma person i flera av fallen. Se till att ha någon form av låsanordning på öppna fönster och dörrar. Ha inte några stegar som ligger olåsta på tomten som underlättar för tjuven att komma i på övervåningen.