Välkommen!

Den här hemsidan tillhör Södra Brandbergens Gemensamhetsanläggning, SBG, som håller till i Haninge. Den är i första hand till för de boende här, och för hemsidans innehåll ansvarar styrelsen för föreningen. SBG består av 310 hushåll på Stora Björnens gata och Lodjurets gata.

Senaste nytt

 • 21 maj, 2021

  GÄLLER PERIODEN 210308 – 210520
  I Haninge kommun har 16 bostadsinbrott/försök anmälts under aktuell tid. Dessa är fördelade på 11 lägenhetsinbrott/försök och 5 villainbrott/försök. Den sammanlagda siffran från föregående år under samma tidsperiod var 21.

  Grannsamverkan, 210521 SBG

 • 20 april, 2021

  Sopning kommer att ske på våra asfalterade ytor efter att vi boende sopat ur våra garage. Detta genomförs i början av vecka 17 (26-28 april) 2021.

  För att sopmaskinerna skall kunna komma fram behöver bilar ställas in i garagen. Det finns även möjlighet att tillfälligt parkera på våra gräsytor. Respektera varandra och framkomligheten för utryckningsfordon. Parkering på ej asfalterade ytor kommer vara tillåtet från söndag 25 april till och med onsdag 28 april.

 • 17 mars, 2021

  Vårstädning lördag den 24 april
  På grund av Covid-19 pandemin har inget samlat kvartersombudsmöte hållits. Vi följer FHM rekommendation och avråder från samlat möte vid respektive lekplats. Om ni har önskemål om förändringar och förbättringar inom ert närområde kan framföra det till kvartersombuden. Era åsikter kommer att vidarebefordras till styrelsen efter vårstädningen. Alla kvartersombud kommer att vara informerade i detalj om vad som bör åtgärdas under vårstädningen.

  Vårmeddelande 2021

 • 10 mars, 2021

  Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid -19 och det utnyttjar bedragare. Varje vecka får polisen in anmälningar om bedrägeriförsök, som ofta sker via telefon. Bedragarna hittar hela tiden nya tillvägagångssätt som de anpassar efter omvärlden, men det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination:

  Informationsbrev-bedragerier-vaccination-210303

 • GÄLLER PERIODEN 210205 – 210307
  I Haninge har 4 bostadsinbrott anmälts under aktuell tid. Dessa är fördelade på 1 lägenhetsinbrott/försök och 3 villainbrott/försök.
  Den sammanlagda siffran från föregående år under samma tidsperiod var 32.
  Från årsskiftet fram till 210307 så har 16 bostadsinbrott anmälts i Haninge kommun. Samma tidsperiod 2020 var siffran 44.

  Nyhetsbrev, Grannsamverkan, 210308