Trädfällning

Torsdagen 21 mars påbörjade Trädfällarlaget fällningen av de uppmärkta träden i området. De kommer fortsätta idag med att ta de sista träden samt forsla undan ris och grenar. Stammar kommer kapas upp i hanterliga bitar och är bara att hämta upp för dem som så önskar till ved.

Det har varit önskemål att få hjälp med nedtagning av egna träd på tomter.
Kontakta Trädfällarlaget på telefon 08-798 52 21 och fråga efter Jimmy eller Micke för offert.

Information från Haninge Kommun, stadsbyggnadsförvaltningen gällande Trädfällning och bostadsnära natur. Haninge kommun Trädfällning info

Kommentera