Senast nyhetsbrevet från Grannsamverkan Haninge.

BOSTADSINBROTT
Sammanlagt har 20 anmälningar gjorts under perioden (190105 – 190211) fördelat på 12 fullbordade och 3 försök till villainbrott samt 4 fullbordade och 1 försök till lägenhetsinbrott.

Nyhetsbrev, Grannsamverkan

Kommentera