Varning för falska telefonsamtal

Inom polisen pågår en informationskampanj för att minska antalet bedrägerier som riktar mot äldre personer. Dessa brott har minskat under det senaste halvåret men det är inte fel att öka medvetenheten om detta problem så jag bifogar därför ett informationsmaterial som ni kan läsa själva eller vidareförmedla till föräldrar eller grannar.

Info SBG

Kommentera