Sopsäckar med färgburkar, plastsäckar och annat Ej trädgårdsavfall i Container efter vårstäddagen.

Tyvärr fick en styrelsemedlem plocka bort en hel del som ej var trädgårdsavfall ur container efter städdagen. Det tråkiga med detta är att, trots upprepade gånger av information via hemsidan, vårmeddelande och KO-möte kommer belasta vår ekonomi. Att någon/några slänger sopsäckar med tomma färgburkar, plastkrukor, krattor mm i container belastar oss alla.

Finns det mer som kommer fram vid tömning kommer detta dessvärre att kosta oss ca tre gånger så mycket för hela vikten av trädgårdsavfallet.

//Styrelsen

Kommentera