NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE

Som framgår av nyhetsbrevet är det någon/några som nattetid gått in i hus som haft olåsta eller öppnade dörrar och fönster. De signalement som har lämnats tyder på att det kan vara samma person i flera av fallen. Se till att ha någon form av låsanordning på öppna fönster och dörrar. Ha inte några stegar som ligger olåsta på tomten som underlättar för tjuven att komma i på övervåningen.

Kommentera