NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE

GÄLLER PERIODEN 191016 – 191208

Under perioden har 30 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och motsvarande siffra under samma period 2018 var 26.
Totalt har 157 inbrott anmälts i år. Motsvarande siffra 2018 var 149.
Anmälningarna är fördelade på 107 villainbrott och 50 lägenhetsinbrott.

Nyhetsbrev, Grannsamverkan, 191209

Kommentera