NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE

GÄLLER PERIODEN 191209 – 200209

Under perioden har 31 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och motsvarande siffra under samma period 2018/19 var 39. Totalt har 171 inbrott anmälts under 2019. Motsvarande siffra 2018 var 161. Anmälningarna 2019 är fördelade på 116 villainbrott och 55 lägenhetsinbrott.

Nyhetsbrev, Grannsamverkan, 200209

Kommentera