OBS! OBS! OBS!

”Boende i SBG har blivit uppringda av en saneringsfirma som säger sig på uppdrag av föreningen rensa och trycka avloppen inne i husen.
De talar felfri svenska och trycker på hur viktigt föreningen anser att detta är. Samfälligheten och styrelsen arbetar ALDRIG på detta sätt då alla fastigheter i vårt område ägs av var och en.
Är det något som skall utföras på uppdrag av styrelsen i våra gemensamma intressen (samfällighetens) informerar styrelsen om detta själva skriftligt till samtliga eller till berörda. Känner ni er osäkra så kontakta styrelsen på sbg@sodrabrandbergen.se

Kommentera