Nya parkeringsregler inom SBG från 2020-07-01

Viktigt

Nya parkeringsregler inom SBG:s (Södra Brandbergens Gemensamhetsanläggning) område från och med 2020-07-01.
11 nya parkeringsplatser är iordningställda på övre Lodjuret och ytterligare 4 platser kommer att målas till på vändplanen vid Lodjurets gata 270/271 under 2020.
Detta medför att parkeringsförbud införs på Lodjurets gata, på båda sidor av gatan, enligt stämmobeslut 2020. Parkering på gatan kommer innebära att kontrollavgift kan utfärdas. I och urlastning är tillåtet under kortare tid, därefter skall bilen ställas på markerad p-plats.

NYA p-regler Lodjuret 2020-07-01

Kommentera