Stort tack!!!!

Ett jättetack till alla boende som med kort varsel höll alla våra målade p-platser tomma så arbetet gick snabbt och fick ett mycket gott resultat.

Kommentera