Förbättringar vattennätet, Centrala Handen

Haninge växer och vi arbetar nu för att säkra vattenleveransen för dagens och framtida behov i centrala Handen.

Med anledning av detta vill vi informera er om kommande arbeten i er närhet.
Grävarbeten pågår just nu längst med Söderbyleden. Dessa kommer att fortsätta över Klockarleden och Kilowattvägen under perioden november 2020 – februari 2021, se bild nedan.
Trafiken kommer att påverkas av dessa arbeten, vilket vi hoppas ni har överseende med.

Information om projektet:
https://www.haninge.se/va/handen/

Anmäl er till vå sms-tjänst för driftinformation:
https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/sms-tjanst/

Med vänlig hälsning
Cecilia Onn
Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen

Vatten och avlopp
136 81 Haninge
Besök: Anläggarvägen 6
Växel:   08-606 70 00
Direkt:  08-606 85 44
SMS:     072-581 20 03
haninge.se
facebook.com/haningekommun

Kommentera