NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE

GÄLLER PERIODEN 200526 – 200923
I Haninge har 27 bostadsinbrott anmälts under aktuell tid. Dessa är fördelade på 12 lägenhetsinbrott/försök och 15 villainbrott /försök. Den sammanlagda siffran från föregående år under samma tidsperiod var 30.

 

Nyhetsbrev, Grannsamverkan, 200924

Kommentera