NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE

GÄLLER PERIODEN 200924 – 201221
I Haninge har 27 bostadsinbrott anmälts under aktuell tid.
Dessa är fördelade på 12 lägenhetsinbrott/försök och 15 villainbrott/försök. Den sammanlagda siffran från föregående år under samma tidsperiod var 46.

Nyhetsbrev, Grannsamverkan 201221

Kommentera