Observera besökande …

Styrelsen har fått in information från boende att det är två killar som går runt med en lista i vårt område (Stora Björnens Gata och Lodjurets Gata) och säger att de kommer från ”fiberbolaget”. De påstår att de fått uppgift om att fastigheten som de besöker har problem med sin fiberuppkoppling och ska kontrollera den. De åker runt i en vanlig bil. Inget reg.nr har observerats. De vill komma in i fastigheterna där de ringer på. Vissa gånger har de hänvisat till att ”föreningen” är informerad.
Styrelsen för samfälligheten är inte informerad om något fiberfel och har inte gjort någon felanmälan eller är inblandade i detta. De fastigheter som har indragen fiber sköter detta var och en för sig.

Återkom gärna om ni fått påhälsning eller kan lämna uppgift om fordonet dessa, minst två män åker runt i.

Ni som är kvartersombud får gärna prata med era grannar i närområdet. Detta gäller även er som inte är kvartersombud denna hösten, hjälps åt, informera och ha koll på vilka som rör sig i området.

Kommentera