Kommande utbyte av boendes parkingstillstånd

Som tidigare har meddelats så ersätts de gröna parkeringstillstånden från 1 oktober. Nya tillstånd kvitteras ut från september.
Boende på:
1-48 hämtar hos Linda Bergman St. Björnens g. 26
49-96 hämtar hos Tonni Hult St. Björnens g. 16
97-142 hämtar hos Tony Klovsjö St. Björnens g. 111
143-190 hämtar hos Stefan Gillberg Lodjurets g. 245
201-278 hämtar hos Mari Lundquist Lodjurets g. 218
279-320 hämtar hos Per Sönnerfors Lodjurets g. 303

Dessutom går det att hämta 24-timmars parkeringstillstånd för året 2022/2023 från 1 oktober 2022 hos Mari på Lodjurets gata 218.

Kommentera