Sopor

Det är absolut inte tillåtet och helt förkastligt att ställa ut sopor på samfällighetens mark. Då och då ställs det ut säckar utanför sopskåpen. Dessa sopor sprids ut i området av fåglar.

Hämtning av skrymmande föremål typ kylskåp / tvättmaskin görs från egen tomt, inte någon annanstans.

Varje år får föreningen bekosta bortforsling av sopor en kostnad som belastar alla i samfälligheten. Det är en kostnad som vi alla vill slippa.

Kommentera