Kategoriarkiv: Nyheter

Viktigt, Viktigt, Viktigt!!

Tillfälligt P-förbud tisdagen den 22/9 till och med torsdagen den 24/9 2020

Då målning av parkeringsrutor kommer ske gäller parkeringsförbud på samtliga parkeringsplatser i SBGs område Stora Björnens gata och Lodjurets gata.

Bilar kan parkeras utmed gatan, på gemensamma grönytor eller på annan plats där de inte utgör något hinder för utryckningsfordon, leveranser mm.

Uppstår det problem ber vi dig kontakta styrelsen omgående på telefon 073-551 24 03 eller Mari 070-782 02 33

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

P-info tillfälig p-förbud

Höststädning 2020

Höststädning – lördagen den 3 oktober
På grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendation uppmanar styrelsen ej till samling vid sandlådorna i samband med höststädningen. Möten med kvartersombuden har ställts in. Dock finns containrar som vanligt uppställda på övre Stora Björnen, nedre Stora Björnen samt övre Lodjuret. Dessa finns på plats från fredag 2 till söndag 4 oktober. Påminner om att endast trädgårdsavfall får läggas i dessa containrar.

Höstmeddelande 2020

Inbrottsförsök på SBG – området

Det har skett ett inbrottsförsök på nedre Stora Björnens gata på förmiddagen den 17 juli.
Styrelsen uppmanar boende att vara extra uppmärksamma och alltid göra polisanmälan.
Vid ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112. För att anmäla brott ring 114 14 eller besök en polisstation.

Nya parkeringsregler inom SBG från 2020-07-01

Viktigt

Nya parkeringsregler inom SBG:s (Södra Brandbergens Gemensamhetsanläggning) område från och med 2020-07-01.
11 nya parkeringsplatser är iordningställda på övre Lodjuret och ytterligare 4 platser kommer att målas till på vändplanen vid Lodjurets gata 270/271 under 2020.
Detta medför att parkeringsförbud införs på Lodjurets gata, på båda sidor av gatan, enligt stämmobeslut 2020. Parkering på gatan kommer innebära att kontrollavgift kan utfärdas. I och urlastning är tillåtet under kortare tid, därefter skall bilen ställas på markerad p-plats.

NYA p-regler Lodjuret 2020-07-01