Kvartersombud

Kvartersombud 2020/2021

Kevin Redzic
Stora Björnens gata 24
Ombud för 1-28

Monica Strand Rasmussen
Stora Björnens gata 44
Ombud för 29-56

Rickard Ax
Stora Björnens gata 72
Ombud för 57-84

Araz Sulaiman
Stora Björnens gata 98
Ombud för 85-126

Fredrik Dunér
Stora Björnens gata 142
Ombud för 127-158

Bengt Borgström
Stora Björnens gata 173
Ombud för 159-190

Kerstin Pettersson 
Lodjurets gata 270
Ombud för 201-212 och 263-278

Margit Ohlsson
Lodjurets gata 257
Ombud för 213-224 och 253-262

Nils Lennart Jansson
Lodjurets gata 239
Ombud för 225-252

Björn Öqvist
Lodjurets gata 284
Ombud för 279-320

Kommentera