Parkering

Nya parkeringstillstånd enligt stämmobeslut 2018.

Från 1 oktober 2018 har vi nya parkeringstillstånd i vårt område, Stora Björnens gata och Lodjurets gata. Berör samtliga fastighetsägare i SBG:s område

 

Parkeringsregler SBG

P-tillstånd ifyllningsinstruktion

 

Kommentera