Viktiga telefonnummer

Här samlar vi diverse viktiga och bra att ha kontaktuppgifter för boende i Södra Brandbergens gemensamhetsanläggning.

Styrelsen
sbg@sodrabrandbergen.se (detta kontaktalternativ föredras)
073-551 24 03 (svarar ingen skicka ett SMS)

Haninge VA (ansvarar bla för att stänga av vatten till hushållen)
08-741 28 97
Öppet dygnet runt