Välkommen!

Den här hemsidan tillhör Södra Brandbergens Gemensamhetsanläggning, SBG, som håller till i Haninge. Den är i första hand till för de boende här, och för hemsidans innehåll ansvarar styrelsen för föreningen. SBG består av 310 hushåll på Stora Björnens gata och Lodjurets gata.

Senaste nytt

 • 23 september, 2020

  Ett jättetack till alla boende som med kort varsel höll alla våra målade p-platser tomma så arbetet gick snabbt och fick ett mycket gott resultat.

 • 2 september, 2020

  Höststädning – lördagen den 3 oktober
  På grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendation uppmanar styrelsen ej till samling vid sandlådorna i samband med höststädningen. Möten med kvartersombuden har ställts in. Dock finns containrar som vanligt uppställda på övre Stora Björnen, nedre Stora Björnen samt övre Lodjuret. Dessa finns på plats från fredag 2 till söndag 4 oktober. Påminner om att endast trädgårdsavfall får läggas i dessa containrar.

  Höstmeddelande 2020

 • 21 juli, 2020

  Det har skett ett inbrottsförsök på nedre Stora Björnens gata på förmiddagen den 17 juli.
  Styrelsen uppmanar boende att vara extra uppmärksamma och alltid göra polisanmälan.
  Vid ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112. För att anmäla brott ring 114 14 eller besök en polisstation.

 • 11 juni, 2020

  Viktigt

  Nya parkeringsregler inom SBG:s (Södra Brandbergens Gemensamhetsanläggning) område från och med 2020-07-01.
  11 nya parkeringsplatser är iordningställda på övre Lodjuret och ytterligare 4 platser kommer att målas till på vändplanen vid Lodjurets gata 270/271 under 2020.
  Detta medför att parkeringsförbud införs på Lodjurets gata, på båda sidor av gatan, enligt stämmobeslut 2020. Parkering på gatan kommer innebära att kontrollavgift kan utfärdas. I och urlastning är tillåtet under kortare tid, därefter skall bilen ställas på markerad p-plats.

  NYA p-regler Lodjuret 2020-07-01