Välkommen!

Den här hemsidan tillhör Södra Brandbergens Gemensamhetsanläggning, SBG, som håller till i Haninge. Den är i första hand till för de boende här, och för hemsidans innehåll ansvarar styrelsen för föreningen. SBG består av 310 hushåll på Stora Björnens gata och Lodjurets gata.

Senaste nytt

 • 15 april, 2019

  Tyvärr fick en styrelsemedlem plocka bort en hel del som ej var trädgårdsavfall ur container efter städdagen. Det tråkiga med detta är att, trots upprepade gånger av information via hemsidan, vårmeddelande och KO-möte kommer belasta vår ekonomi. Att någon/några slänger sopsäckar med tomma färgburkar, plastkrukor, krattor mm i container belastar oss alla.

  Finns det mer som kommer fram vid tömning kommer detta dessvärre att kosta oss ca tre gånger så mycket för hela vikten av trädgårdsavfallet.

  //Styrelsen

 • 27 februari, 2019

  Inom polisen pågår en informationskampanj för att minska antalet bedrägerier som riktar mot äldre personer. Dessa brott har minskat under det senaste halvåret men det är inte fel att öka medvetenheten om detta problem så jag bifogar därför ett informationsmaterial som ni kan läsa själva eller vidareförmedla till föräldrar eller grannar.

  Info SBG

 • 6 december, 2018

  Söderby 2:2Mellan den 14 november och 20 december 2018 är detaljplanen för Söderby 2:2 på samråd vilket innebär att de som berörs av planförslaget har möjlighet att komma med synpunkter på de planerade förändringarna. Se mer på kommunens hemsida.

  https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/brandbergen/soderby22/

  Kommunen bjuder även in till Samrådsmöte

  De vill gärna prata med dig som bor i närheten av det aktuella planområdet i Brandbergen och som känner sig berörd av den planerade omvandlingen. De kommer att finnas på plats i Brandbergensskolan, Norra kronans gata 429 i Brandbergen den 10:e december kl.16:00 – 19:00 och informera om planarbetet.

 • 3 december, 2018

  Inbrottsförsök i garagelänga mitt i området på nedre Stora Björnen. Hjälps åt i vårt område att hålla ögon och öron öppna för att stävja inbrott och förstörelse. Tänk ”grannsamverkan” nu när mörker och helger ligger framför oss”.