Välkommen!

Den här hemsidan tillhör Södra Brandbergens Gemensamhetsanläggning, SBG, som håller till i Haninge. Den är i första hand till för de boende här, och för hemsidans innehåll ansvarar styrelsen för föreningen. SBG består av 310 hushåll på Stora Björnens gata och Lodjurets gata.

Senaste nytt

 • 26 oktober, 2022

  Det är absolut inte tillåtet och helt förkastligt att ställa ut sopor på samfällighetens mark. Då och då ställs det ut säckar utanför sopskåpen. Dessa sopor sprids ut i området av fåglar.

  Hämtning av skrymmande föremål typ kylskåp / tvättmaskin görs från egen tomt, inte någon annanstans.

  Varje år får föreningen bekosta bortforsling av sopor en kostnad som belastar alla i samfälligheten. Det är en kostnad som vi alla vill slippa.

 • 20 september, 2022

  Klockan 10.00 kommer varje kvartersombud att ha ett möte på respektive lekplats. Om ni har önskemål om förändringar och förbättringar inom ert närområde kan framföra det till kvartersombuden. Era åsikter kommer att vidarebefordras till styrelsen efter höststädningen. Alla kvartersombud kommer att vara informerade i detalj om vad som bör åtgärdas under höststädningen

  Höstmedelande 2022

 • 31 augusti, 2022

  Vattenfall kommer att byta kabelskåp utanför Stora Björnens Gata 79. Man kommer att schakta och ställa upp avstängning. Arbetet utförs från och med Onsdagen den 31 Augusti.

 • 20 augusti, 2022

  Som tidigare har meddelats så ersätts de gröna parkeringstillstånden från 1 oktober. Nya tillstånd kvitteras ut från september.
  Boende på:
  1-48 hämtar hos Linda Bergman St. Björnens g. 26
  49-96 hämtar hos Tonni Hult St. Björnens g. 16
  97-142 hämtar hos Tony Klovsjö St. Björnens g. 111
  143-190 hämtar hos Stefan Gillberg Lodjurets g. 245
  201-278 hämtar hos Mari Lundquist Lodjurets g. 218
  279-320 hämtar hos Per Sönnerfors Lodjurets g. 303

  Dessutom går det att hämta 24-timmars parkeringstillstånd för året 2022/2023 från 1 oktober 2022 hos Mari på Lodjurets gata 218.

 • Det har skett inbrott och stöld i låst garage av en motorcykel. Polisanmälan är gjord. Har någon sett eller hört något får de gärna kontakta styrelsen eller polisen som vanligt.