Välkommen!

Den här hemsidan tillhör Södra Brandbergens Gemensamhetsanläggning, SBG, som håller till i Haninge. Den är i första hand till för de boende här, och för hemsidans innehåll ansvarar styrelsen för föreningen. SBG består av 310 hushåll på Stora Björnens gata och Lodjurets gata.

Senaste nytt

 • 18 oktober, 2019

  GÄLLER PERIODEN 190807 – 191015 

  Under perioden har 21 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och motsvarande siffra under samma period 2018 var 18. Totalt har 127 inbrott anmälts i år. Motsvarande siffra 2018 var 123. Anmälningarna är fördelade på 89 villainbrott och 38 lägenhetsinbrott.

  Nyhetsbrev, Grannsamverkan, 191016

 • 5 juni, 2019
  Som framgår av nyhetsbrevet är det någon/några som nattetid gått in i hus som haft olåsta eller öppnade dörrar och fönster. De signalement som har lämnats tyder på att det kan vara samma person i flera av fallen. Se till att ha någon form av låsanordning på öppna fönster och dörrar. Ha inte några stegar som ligger olåsta på tomten som underlättar för tjuven att komma i på övervåningen.
 • 27 februari, 2019

  Inom polisen pågår en informationskampanj för att minska antalet bedrägerier som riktar mot äldre personer. Dessa brott har minskat under det senaste halvåret men det är inte fel att öka medvetenheten om detta problem så jag bifogar därför ett informationsmaterial som ni kan läsa själva eller vidareförmedla till föräldrar eller grannar.

  Info SBG