Välkommen!

Den här hemsidan tillhör Södra Brandbergens Gemensamhetsanläggning, SBG, som håller till i Haninge. Den är i första hand till för de boende här, och för hemsidans innehåll ansvarar styrelsen för föreningen. SBG består av 310 hushåll på Stora Björnens gata och Lodjurets gata.

Senaste nytt

 • 28 mars, 2020

  På grund av rådande omständigheter gällande Corona och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten avblåser samfälligheten årets korvgrillning.

  Vi säger TACK till Husman Hagberg som förberett och lovat att ställa upp med all kringförberedelse, inköp och arbetsinsats med grillningen.

  Vi hoppas självklart att kunna ta upp denna SBG-tradition till nästa vår, även då tillsammans med Husman Hagberg.

 • Vårstädning lördag den 18 april

  Klockan 10.00 kommer varje kvartersombud att ha ett möte på respektive lekplats. Om ni har önskemål om förändringar och förbättringar inom ert närområde kan framföra det till kvartersombuden. Era åsikter kommer att vidarebefordras till styrelsen efter vårstädningen. Alla kvartersombud kommer att vara informerade i detalj om vad som bör åtgärdas under vårstädningen.
  Det kommer att behöva göras en del enklare arbeten med att bättra på med olja på lekutrustning, plank, bänkar mm. Olja finns att hämta på P12 (vid fotbollsplanen) kl 10.15 och vid samfällighetens garage på Lodjurets gata. Sandlådor behöver rensas ordentligt från ogräs. Rensa bort småträd och ogräs runt garagen så de inte växer sig stora och förstör garagen. Kratta bort löv och grenar från asfalterade områden där sopmaskinen skall sopa upp grus.

  Vårmeddelande_2020

 • 13 februari, 2020

  GÄLLER PERIODEN 191209 – 200209

  Under perioden har 31 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och motsvarande siffra under samma period 2018/19 var 39. Totalt har 171 inbrott anmälts under 2019. Motsvarande siffra 2018 var 161. Anmälningarna 2019 är fördelade på 116 villainbrott och 55 lägenhetsinbrott.

  Nyhetsbrev, Grannsamverkan, 200209

 • 11 december, 2019

  GÄLLER PERIODEN 191016 – 191208

  Under perioden har 30 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och motsvarande siffra under samma period 2018 var 26.
  Totalt har 157 inbrott anmälts i år. Motsvarande siffra 2018 var 149.
  Anmälningarna är fördelade på 107 villainbrott och 50 lägenhetsinbrott.

  Nyhetsbrev, Grannsamverkan, 191209