Styrelsen

Styrelse 2020
Telefonnummer till styrelsen: 073-551 24 03.

Per Sönnerfors
Lodjurets gata 303

Mari Lundquist
Lodjurets gata 218

Göran Blomqvist
Stora Björnens gata 17

Benny Larsson
Stora Björnens gata 40

Nathalie Baran
Stora Björnens gata 107

Hassan Kakwandi
Lodjurets gata 250

Malin Johansson
Stora Björnens gata 161

Tonni Hult
Stora Björnens gata 16