Styrelsen

Styrelse 2023
sbg@sodrabrandbergen.se

Styrelsen 2023

Ordförande:  Jan Lidström                          Stora Björnens gata 94

Sekreterare:  Tore Astlind                           Stora Björnens gata 86

Kassör:           Mari Lundquist                      Lodjurets gata 218

Vice ordf:       Stefan Gillberg                      Lodjurets gata 245

Vice sekr:       Stefan Gillberg                      Lodjurets gata 245

Vice kassör:

Ledamot        Jennica Gidlund                    Stora Björnens gata 149

Ledamot        Jimmy Lundborg                   Stora Björnens gata 149

Ledamot        Siddharth Uddin                   Stora Björnens gata 87